Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
danych,
- struktura zawierająca pola opisujące tabelę "Information" z bazy danych.
- zmienna typu int, opisująca numer wybranego rekordu w bazie danych,
- zmienna typu int, opisująca numer poziomu dostępu do programu, Może ona przyjmować wartości:
- klasa do obsługi tabeli "P1" z bazy danych,
- klasa obsługi tabeli "Model" z bazy danych,
- klasa obsługi tabeli "Information" z bazy danych,
- klasa przykładowego okienka dialogowego do wprowadzania hasła dostępu,
- klasy przykładowych okienek dialogowych do wprowadzania karty kodowej,
- tablica typu float, zawierająca parametry procedur numerycznych, odczytanych z bazy danych w procedurze NumConn.
W celu zapewnienia poprawnej pracy procedur z modułu należy je instalować w programie głównym dostosowanym do
danych, <br>&lt;gap&gt; - struktura zawierająca pola opisujące tabelę "Information" z bazy danych. <br>&lt;gap&gt; - zmienna typu int, opisująca numer wybranego rekordu w bazie danych, <br>&lt;gap&gt; - zmienna typu int, opisująca numer poziomu dostępu do programu, Może ona przyjmować wartości: &lt;gap&gt; <br>&lt;gap&gt; - klasa do obsługi tabeli "P1" z bazy danych, <br>&lt;gap&gt; - klasa obsługi tabeli "Model" z bazy danych, <br>&lt;gap&gt; - klasa obsługi tabeli "Information" z bazy danych, <br>&lt;gap&gt; - klasa przykładowego okienka dialogowego &lt;gap&gt; do wprowadzania hasła dostępu, <br>&lt;gap&gt; - klasy przykładowych okienek dialogowych do wprowadzania karty kodowej, <br>&lt;gap&gt; - tablica typu float, zawierająca parametry procedur numerycznych, odczytanych z bazy danych w procedurze NumConn. <br>W celu zapewnienia poprawnej pracy procedur z modułu &lt;gap&gt; należy je instalować w programie głównym dostosowanym do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego