Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
odpowiada z grubsza pojęciu "zajęć" turystyczno-rekreacyjnych, powszechnie używanemu w literaturze przedmiotu. Ogółem w piśmiennictwie wyróżnia się około 200 tego rodzaju typów zachowań ("zajęć"), z których znaczna część nie dotyczy środowiska przyrodniczego. Jedynie około 80100 typów bezpośrednio lub pośrednio wiąże się z przyrodą i jedynie one będą dalej omawiane. W tabeli 11 podano popularność każdego typu na świecie, podobnie jak przy charakteryzowaniu motywacji wyjazdów. Oczywiście, również i w tym przypadku występują różnice w preferencjach między poszczególnymi krajami wynikające z obyczajów tam panujących lub z charakteru środowiska przyrodniczego. I tak np. w Stanach Zjednoczonych, Australii lub Japonii preferencje surfingu wynoszą odpowiednio: 20
odpowiada z grubsza pojęciu "zajęć" turystyczno-rekreacyjnych, powszechnie używanemu w literaturze przedmiotu. Ogółem w piśmiennictwie wyróżnia się około 200 tego rodzaju typów zachowań ("zajęć"), z których znaczna część nie dotyczy środowiska przyrodniczego. Jedynie około 80100 typów bezpośrednio lub pośrednio wiąże się z przyrodą i jedynie one będą dalej omawiane. W tabeli 11 podano popularność każdego typu na świecie, podobnie jak przy charakteryzowaniu motywacji wyjazdów. Oczywiście, również i w tym przypadku występują różnice w preferencjach między poszczególnymi krajami wynikające z obyczajów tam panujących lub z charakteru środowiska przyrodniczego. I tak np. w Stanach Zjednoczonych, Australii lub Japonii preferencje surfingu wynoszą odpowiednio: 20
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego