Typ tekstu: Książka
Autor: Matejuk Piotr
Tytuł: Wojskowe przyrządy optyczne w II Rzeczypospolitej
Rok: 1997
się ściśle ustalić z powodu braku pełnych informacji źródłowych, szczególnie z lat 1937-1939. Z tego względu niemożliwe jest dokonanie dokładnej oceny stanu zabezpieczenia potrzeb WP w zakresie stosowanych ówcześnie przyrządów optycznych. Istnieje natomiast możliwość dość dokładnego określenia stopnia wyposażenia tego sprzętu, do którego stosowano przyrządy celownicze produkcji PZO.W tabeli 13 porównano liczbę dostarczonych celowników ze stanem posiadania sprzętu w sierpniu 1939 r. Dane zawarte w tej tabeli świadczą o dużym zróżnicowaniu liczby wyprodukowanych celowników w stosunku do posiadanego sprzętu. Tylko co piąty ckm był wyposażony w celownik kątomierz wz. 29. Przyrząd ten zapewne nie stanowił najniezbędniejszego wyposażenia, gdyż mimo
się ściśle ustalić z powodu braku pełnych informacji źródłowych, szczególnie z lat 1937-1939. Z tego względu niemożliwe jest dokonanie dokładnej oceny stanu zabezpieczenia potrzeb WP w zakresie stosowanych ówcześnie przyrządów optycznych. Istnieje natomiast możliwość dość dokładnego określenia stopnia wyposażenia tego sprzętu, do którego stosowano przyrządy celownicze produkcji PZO.<br><br>&lt;gap&gt;<br><br> W tabeli 13 porównano liczbę dostarczonych celowników ze stanem posiadania sprzętu w sierpniu 1939 r. Dane zawarte w tej tabeli świadczą o dużym zróżnicowaniu liczby wyprodukowanych celowników w stosunku do posiadanego sprzętu. Tylko co piąty ckm był wyposażony w celownik kątomierz wz. 29. Przyrząd ten zapewne nie stanowił najniezbędniejszego wyposażenia, gdyż mimo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego