Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
31.12.2000, GUS, Warszawa 2001 (i odpowiednio dla lat wcześniejszych);
Dynamika... 2000 - Dynamika Przekształceń Własnościowych, MSP (lub MPW), Warszawa, grudzień 2000 (i odpowiednio dla lat wcześniejszych);
Raport o przekształceniach... 1999 - Raport o przekształceniach własnościowych w roku 1999, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2000 (i odpowiednio dla lat wcześniejszych).
Począwszy od tabeli VII.9, we wszystkich kolejnych tabelach, w których występują dane wartościowe, pojawia się pozycja "wartość skorygowana". Rozumiem pod tym pojęciem wartość wyrażoną w cenach stałych, sprowadzonych do poziomu cen roku 2000 przez indeksowanie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ogółem. Przyjęte do obliczeń wskaźniki wynoszą: dla roku 1991 - 5,75
31.12.2000, GUS, Warszawa 2001 (i odpowiednio dla lat wcześniejszych);<br>Dynamika... 2000 - Dynamika Przekształceń Własnościowych, MSP (lub MPW), Warszawa, grudzień 2000 (i odpowiednio dla lat wcześniejszych);<br>Raport o przekształceniach... 1999 - Raport o przekształceniach własnościowych w roku 1999, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2000 (i odpowiednio dla lat wcześniejszych).<br>Począwszy od tabeli VII.9, we wszystkich kolejnych tabelach, w których występują dane wartościowe, pojawia się pozycja "wartość skorygowana". Rozumiem pod tym pojęciem wartość wyrażoną w cenach stałych, sprowadzonych do poziomu cen roku 2000 przez indeksowanie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ogółem. Przyjęte do obliczeń wskaźniki wynoszą: dla roku 1991 - 5,75
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego