Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
dokładnością dla wybranego poziomu. Jeśli wynik jest pozytywny, to procedura zwraca wartość logiczną TRUE, a jeżeli nie, to procedura zwraca wartość logiczną FALSE.
Wykaz oznaczeń
W dalszym opisie oraz plikach źródłowych przyjęto następujące oznaczenia:
- wymiar tablic zawierających wyniki pomiarów oraz wyniki symulacji,
- tablica o wymiarze zawierająca wyniki pomiarów danego wskaźnika,
- tablica o wymiarze zawierająca wyniki symulacji danego wskaźnika,
- tablica o wymiarze 5 zawierająca dopuszczalne wartości błędów dla wszystkich 5 poziomów. Poziomy oraz odpowiadające im elementy tablicy są podane w tabeli 2.3.


- parametr określający zadany poziom weryfikacji. Dopuszczalne wartości liczby i odpowiadające im poziomy są podane w tabeli 2.4.


- parametr
dokładnością dla wybranego poziomu. Jeśli wynik jest pozytywny, to procedura zwraca wartość logiczną TRUE, a jeżeli nie, to procedura zwraca wartość logiczną FALSE. <br>&lt;tit&gt;Wykaz oznaczeń&lt;/&gt;<br>W dalszym opisie oraz plikach źródłowych przyjęto następujące oznaczenia:<br>&lt;gap&gt; - wymiar tablic zawierających wyniki pomiarów oraz wyniki symulacji, <br>&lt;gap&gt; - tablica o wymiarze &lt;gap&gt; zawierająca wyniki pomiarów danego wskaźnika,<br>&lt;gap&gt; - tablica o wymiarze &lt;gap&gt; zawierająca wyniki symulacji danego wskaźnika,<br>&lt;gap&gt; - tablica o wymiarze 5 zawierająca dopuszczalne wartości błędów dla wszystkich 5 poziomów. Poziomy oraz odpowiadające im elementy tablicy &lt;gap&gt; są podane w tabeli 2.3.<br>&lt;gap&gt;<br><br> &lt;gap&gt; - parametr określający zadany poziom weryfikacji. Dopuszczalne wartości liczby &lt;gap&gt; i odpowiadające im poziomy &lt;gap&gt; są podane w tabeli 2.4.<br>&lt;gap&gt;<br><br>&lt;gap&gt; - parametr
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego