Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.06 (6)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
by zmusić go do działania zgodnego z wolą szantażysty. - Instytut stwarza możliwość skończenia z tego typu działaniem i pomówieniami - przyznaje Marek Biernacki, szef MSWiA.
Lustracja miała oczyścić polskie elity polityczne i wymiar sprawiedliwości z ludzi uwikłanych we współpracę z tajnymi służbami, podatnych na szantaż. Uzasadnienia orzeczeń Sądu Lustracyjnego są jednak tajne (być może wkrótce będą one częściowo odtajnione). Skalę inwigilacji polskiego społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa - na uczelniach, w Kościele, partiach i stowarzyszeniach, zakładach pracy, mediach, a wreszcie rodzinach i kręgach znajomych - mieliśmy poznać po rozpoczęciu działalności przez Instytut Pamięci Narodowej. Każdy pokrzywdzony miał mieć prawo zapoznania się z zawartością swojej teczki
by zmusić go do działania zgodnego z wolą szantażysty. - Instytut stwarza możliwość skończenia z tego typu działaniem i pomówieniami - przyznaje Marek Biernacki, szef MSWiA.<br> Lustracja miała oczyścić polskie elity polityczne i wymiar sprawiedliwości z ludzi uwikłanych we współpracę z tajnymi służbami, podatnych na szantaż. Uzasadnienia orzeczeń Sądu Lustracyjnego są jednak tajne (być może wkrótce będą one częściowo odtajnione). Skalę inwigilacji polskiego społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa - na uczelniach, w Kościele, partiach i stowarzyszeniach, zakładach pracy, mediach, a wreszcie rodzinach i kręgach znajomych - mieliśmy poznać po rozpoczęciu działalności przez Instytut Pamięci Narodowej. Każdy pokrzywdzony miał mieć prawo zapoznania się z zawartością swojej teczki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego