Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
ciągu kilku dni, zazwyczaj podczas pierwszego wiosenno-letniego „buchnięcia” wody roztopowej (por. fot. 23). Pierwsza powódź z lodowca Bondhus w 1980 r. wyniosła 26% ogólnego ładunku zawiesiny przypadającego na sezon ablacji, a następne dwie (w lipcu i sierpniu), przy podobnych przepływach prowadziły tylko po ok. 9% każda, w takiej samej liczbie dni (Hooke i in., 1984). Obserwuje się także zmienność z roku na rok. Podczas czterodniowej powodzi („buchnięcia”) w czerwcu 1981 r. na rzece wypływającej z lodowca Tsidjiore Nouve (Szwajcaria) ogólny ładunek materiału zawieszonego obliczono na ok. 17 tys. t, co odpowiada sumie odpływu zawiesiny w lipcu i
ciągu kilku dni, zazwyczaj podczas pierwszego wiosenno-letniego „buchnięcia” wody roztopowej (por. fot. 23). Pierwsza powódź z lodowca Bondhus w 1980 r. wyniosła 26% ogólnego ładunku zawiesiny przypadającego na sezon ablacji, a następne dwie (w lipcu i sierpniu), przy podobnych przepływach prowadziły tylko po ok. 9% każda, w takiej samej liczbie dni (Hooke i in., 1984). Obserwuje się także zmienność z roku na rok. Podczas czterodniowej powodzi („buchnięcia”) w czerwcu 1981 r. na rzece wypływającej z lodowca Tsidjiore Nouve (Szwajcaria) ogólny ładunek materiału zawieszonego obliczono na ok. 17 tys. t, co odpowiada sumie odpływu zawiesiny w lipcu i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego