Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
sformułowania tych tez, które w świetle dyskusji na temat prawdopodobieństwa wydają się mniej sporne niż inne. Rolę wytycznych do wyróżnienia takich tez spełniać będą dwa nie budzące już zupełnie wątpliwości postulaty:
1) Interpretacja terminu "prawdopodobieństwo" powinna być taka, by spełniała aksjomaty rachunku, tzn. - by stawały się one po jej przyjęciu tautologiami.
2) Interpretacja ta powinna znaleźć zastosowanie we wszystkich lub przynajmniej wszystkich głównych przypadkach posługiwania się tym terminem dla analizy prawidłowości statystycznych. W świetle powyższych postulatów wydaje się uzasadnione stwierdzić, co następuje:
A. Tak zwane klasyczne albo aprioryczne rozumienie prawdopodobieństwa - jako stosunku liczby zdarzeń sprzyjających do liczby wszystkich zdarzeń możliwych - jest
sformułowania tych tez, które w świetle dyskusji na temat prawdopodobieństwa wydają się mniej sporne niż inne. Rolę wytycznych do wyróżnienia takich tez spełniać będą dwa nie budzące już zupełnie wątpliwości postulaty:<br> 1) Interpretacja terminu "prawdopodobieństwo" powinna być taka, by spełniała aksjomaty rachunku, tzn. - by stawały się one po jej przyjęciu tautologiami.<br> 2) Interpretacja ta powinna znaleźć zastosowanie we wszystkich lub przynajmniej wszystkich głównych przypadkach posługiwania się tym terminem dla analizy prawidłowości statystycznych. W świetle powyższych postulatów wydaje się uzasadnione stwierdzić, co następuje: <br> A. Tak zwane klasyczne albo aprioryczne rozumienie prawdopodobieństwa - jako stosunku liczby zdarzeń sprzyjających do liczby wszystkich zdarzeń możliwych - jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego