Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Lubuska
Nr: 06.24
Miejsce wydania: Zielona Góra
Rok: 2005
W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie nabór przedstawia się następująco: LO (36 podań na 60 miejsc), LP (76 na 90 miejsc), technika (107 na 90 miejsc), zasadnicza zawodowa (45 na 90 miejsc), a w Zespole Szkół Rolniczych: LO (cztery podania na 28 miejsc), LP (pięć na 28 miejsc), technika (152 na 224 miejsca), zasadnicza zawodowa (12 na 28 miejsc).
LESZEK KALINOWSKI

Siła górników

Mój znajomy zachorował. I przez ponad dziesięć lat utrzymywał się z renty. Niedawno ZUS odebrał mu świadczenie uznając, że może pracować. Chociaż z informacji, jaką przygotował leczący go lekarz nie wynika, że stan jego zdrowia się
W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie nabór przedstawia się następująco: LO (36 podań na 60 miejsc), LP (76 na 90 miejsc), technika (107 na 90 miejsc), zasadnicza zawodowa (45 na 90 miejsc), a w Zespole Szkół Rolniczych: LO (cztery podania na 28 miejsc), LP (pięć na 28 miejsc), technika (152 na 224 miejsca), zasadnicza zawodowa (12 na 28 miejsc).<br>&lt;au&gt;LESZEK KALINOWSKI&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sex="m"&gt;&lt;tit&gt;Siła górników&lt;/&gt;<br><br>Mój znajomy zachorował. I przez ponad dziesięć lat utrzymywał się z renty. Niedawno ZUS odebrał mu świadczenie uznając, że może pracować. Chociaż z informacji, jaką przygotował leczący go lekarz nie wynika, że stan jego zdrowia się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego