Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
sposób tak przekonywający za prymatem uczucia, które stało się wyrazem nie tylko subiektywnych przeżyć ludzkich, ale i narzędziem poznania oraz interpretacji świata. Księżna odrzuciła dydaktyczny model powieści oświeceniowej, zaprezentowany przez Krasickiego i zaproponowała własny. Zerwała z jawnym moralizowaniem. Uległ zmniejszeniu dystans narratora wobec świata przedstawianego, a świetnie przez autorkę opanowana technika epistolarna służyła dobrze analizie subiektywnych doznań i obrazowi ich rozwojowej dynamiki. Punkt widzenia narratora mógł już pokrywać się z punktem widzenia opisywanej postaci. Aktualizacja płaszczyzny narracji, ujawnianie osoby opowiadacza, zastosowanie zasady „powieści z kluczem", częste odniesienia do czytelnika należały na terenie polskiej prozy do osiągnięć ukazujących nowe możliwości powieściowe
sposób tak przekonywający za prymatem uczucia, które stało się wyrazem nie tylko subiektywnych przeżyć ludzkich, ale i narzędziem poznania oraz interpretacji świata. Księżna odrzuciła dydaktyczny model powieści oświeceniowej, zaprezentowany przez Krasickiego i zaproponowała własny. Zerwała z jawnym moralizowaniem. Uległ zmniejszeniu dystans narratora wobec świata przedstawianego, a świetnie przez autorkę opanowana technika epistolarna służyła dobrze analizie subiektywnych doznań i obrazowi ich rozwojowej dynamiki. Punkt widzenia narratora mógł już pokrywać się z punktem widzenia opisywanej postaci. Aktualizacja płaszczyzny narracji, ujawnianie osoby opowiadacza, zastosowanie zasady „powieści z kluczem", częste odniesienia do czytelnika należały na terenie polskiej prozy do osiągnięć ukazujących nowe możliwości powieściowe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego