Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
poruszenie wywołał fakt, że papież ostatnio otwarcie sformułował to rozszerzone pojęcie nieomylności w przemówieniu do grupy amerykańskich biskupów, odbywających w październiku zeszłego roku swą wizytę ad limina. Charakterystyczną cechą centralizmu w sprawach doktrynalnych jest nadmierna gotowość Rzymu do ferowania ostatecznych orzeczeń natury moralnej w trudnych nieraz zagadnieniach, jakie nasuwa rozwój techniki, zwłaszcza medycznej, a więc w zagadnieniach tak zwanej bioetyki, często bez konsultacji i wyczerpującej dyskusji ze światem naukowym i zasięgania opinii wiernych. A tego rodzaju dyskusja jest oczywiście najlepszym sposobem uczulenia zarówno ludzi nauki jak i opinii laickiej na moralną wagę tych zagadnień i ewentualnych rozstrzygnięć.
Nie ulega wątpliwości, że
poruszenie wywołał fakt, że papież ostatnio otwarcie sformułował to rozszerzone pojęcie nieomylności w przemówieniu do grupy amerykańskich biskupów, odbywających w październiku zeszłego roku swą wizytę &lt;foreign&gt;ad limina&lt;/&gt;. Charakterystyczną cechą centralizmu w sprawach doktrynalnych jest nadmierna gotowość Rzymu do ferowania ostatecznych orzeczeń natury moralnej w trudnych nieraz zagadnieniach, jakie nasuwa rozwój techniki, zwłaszcza medycznej, a więc w zagadnieniach tak zwanej bioetyki, często bez konsultacji i wyczerpującej dyskusji ze światem naukowym i zasięgania opinii wiernych. A tego rodzaju dyskusja jest oczywiście najlepszym sposobem uczulenia zarówno ludzi nauki jak i opinii laickiej na moralną wagę tych zagadnień i ewentualnych rozstrzygnięć.<br> Nie ulega wątpliwości, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego