Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
jakości badanego przedmiotu. Identyfikacja stanów jakości jako funkcji ciągłej względem czasu jest wyidealizowanym przypadkiem w rozważaniach teoretycznych, gdy założymy możliwość rejestracji stanów jakości w tzw. czasie rzeczywistym. Względy pragmatyczne uzasadniają umowne traktowanie terminu jako odcinka na osi czasu, w którym może być zidentyfikowany stan jakości. Te same względy determinują także terminarz badań oraz uzyskiwaną liczbę stanów jakości w danym czasie. Przesłanką w ustalaniu tych parametrów są fazy procesu przemian, którym podlega badany przedmiot, wyróżnione ze względu na stabilność stanu jakości w poszczególnych odcinkach czasu (fazach). Ze względu na celowy udział człowieka w przebiegu zmian jakościowych, można je podzielić na:
- zmiany naturalne
jakości badanego przedmiotu. Identyfikacja stanów jakości jako funkcji ciągłej względem czasu jest wyidealizowanym przypadkiem w rozważaniach teoretycznych, gdy założymy możliwość rejestracji stanów jakości w tzw. czasie rzeczywistym. Względy pragmatyczne uzasadniają umowne traktowanie terminu jako odcinka na osi czasu, w którym może być zidentyfikowany stan jakości. Te same względy determinują także terminarz badań oraz uzyskiwaną liczbę stanów jakości w danym czasie. Przesłanką w ustalaniu tych parametrów są fazy procesu przemian, którym podlega badany przedmiot, wyróżnione ze względu na stabilność stanu jakości w poszczególnych odcinkach czasu (fazach). Ze względu na celowy udział człowieka w przebiegu zmian jakościowych, można je podzielić na:<br>- zmiany naturalne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego