Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
wytwarzają mediatory (limfokininy, które powodują przekształcenie się limfocytów B, w immunoblasty B, z których z kolei powstają komórki plazmatyczne. W ten sposób bez pomocniczych limfocytów T limfocyty B tracą zdolność uczestniczenia w wytwarzaniu przeciwciał.
Supresorowe limfocyty T obniżają zdolność limfocytów do uczestniczenia w wytwarzaniu przeciwciał i w ten sposób powodują tolerancję immunologiczną polegającą na zmniejszeniu czułości na określone antygeny, nie dopuszczając do zbyt silnych reakcji immunologicznych. Regulują one liczbę powstających komórek plazmatycznych oraz liczbę wytwarzanych przez nie przeciwciał. Okazało się, że wytwarzanie przeciwciał może hamować również pewna subpopulacja limfocytów B, które nazwano supresorowymi limfocytami B. Wykazano, że supresorowe limfocyty T i
wytwarzają mediatory (limfokininy, które powodują przekształcenie się limfocytów B, w immunoblasty B, z których z kolei powstają komórki plazmatyczne. W ten sposób bez pomocniczych limfocytów T limfocyty B tracą zdolność uczestniczenia w wytwarzaniu przeciwciał.<br>Supresorowe limfocyty T obniżają zdolność limfocytów do uczestniczenia w wytwarzaniu przeciwciał i w ten sposób powodują tolerancję immunologiczną polegającą na zmniejszeniu czułości na określone antygeny, nie dopuszczając do zbyt silnych reakcji immunologicznych. Regulują one liczbę powstających komórek plazmatycznych &lt;page nr=48&gt; oraz liczbę wytwarzanych przez nie przeciwciał. Okazało się, że wytwarzanie przeciwciał może hamować również pewna subpopulacja limfocytów B, które nazwano supresorowymi limfocytami B. Wykazano, że supresorowe limfocyty T i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego