Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
i który uczynił największym ośrodkiem handlowym tej prowincji, sprowadziwszy tu mieszczan z Krakowa, Śląska i Niemiec. Lokował wsie i miasta na nie znanym dotąd tutaj prawie niemieckim, założył sieć parafii Kościoła łacińskiego, nie naruszając przy tym praw Rusinów do wyznania prawosławnego i kładąc podwaliny pod znamienną dla systemu polskich rządów tolerancję wyznaniową.

Tolerancja taka obejmowała również Żydów, którzy napływali licznie na ziemie polskie, a także osiedlali się na Rusi, uciekając przed prześladowaniami z Europy Zachodniej. Już w XIII w. uzyskali oni przywilej, potwierdzony i rozszerzony później przez Kazimierza Wielkiego, dający im prawo do tworzenia własnych samorządów, do swobody wyznania i do
i który uczynił największym ośrodkiem handlowym tej prowincji, sprowadziwszy tu mieszczan z Krakowa, Śląska i Niemiec. Lokował wsie i miasta na nie znanym dotąd tutaj prawie niemieckim, założył sieć parafii Kościoła łacińskiego, nie naruszając przy tym praw Rusinów do wyznania prawosławnego i kładąc podwaliny pod znamienną dla systemu polskich rządów tolerancję wyznaniową.<br><br>Tolerancja taka obejmowała również Żydów, którzy napływali licznie na ziemie polskie, a także osiedlali się na Rusi, uciekając przed prześladowaniami z Europy Zachodniej. Już w XIII w. uzyskali oni przywilej, potwierdzony i rozszerzony później przez Kazimierza Wielkiego, dający im prawo do tworzenia własnych samorządów, do swobody wyznania i do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego