Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
skutków perswazyjnych, z drugiej jednak wiąże się z ryzykiem utraty wiarygodności przez nadawcę w sytuacji, gdy rozbieżność staje się zbyt duża i czytelna dla odbiorcy przekazu. Warto zauważyć, że wraz z nasileniem się udziału reklamy w formach komunikacji masowej, świadomość jej konwencjonalnego charakteru w społeczeństwach o wysokiej kulturze komunikacyjnej zwiększa tolerancję odbiorcy na deformacje i tendencyjność w sposobach przedstawiania faktów i wydarzeń. To, co w każdej innej formie komunikacji uchodziłoby za oszustwo, w reklamie jest czytelnym, lub pozornie czytelnym, elementem konwencji.
REKLAMA A ŚRODKI WPŁYWU SPOŁECZNEGO
Skuteczne stosowanie środków perswazyjnych w procesie reklamy uwarunkowane jest dwoma podstawowymi czynnikami. Pierwszy związany jest
skutków perswazyjnych, z drugiej jednak wiąże się z ryzykiem utraty wiarygodności przez nadawcę w sytuacji, gdy rozbieżność staje się zbyt duża i czytelna dla odbiorcy przekazu. Warto zauważyć, że wraz z nasileniem się udziału reklamy w formach komunikacji masowej, świadomość jej konwencjonalnego charakteru w społeczeństwach o wysokiej kulturze komunikacyjnej zwiększa tolerancję odbiorcy na deformacje i tendencyjność w sposobach przedstawiania faktów i wydarzeń. To, co w każdej innej formie komunikacji uchodziłoby za oszustwo, w reklamie jest czytelnym, lub pozornie czytelnym, elementem konwencji. <br>&lt;tit&gt;REKLAMA A ŚRODKI WPŁYWU SPOŁECZNEGO&lt;/&gt;<br>Skuteczne stosowanie środków perswazyjnych w procesie reklamy uwarunkowane jest dwoma podstawowymi czynnikami. Pierwszy związany jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego