Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
ustawie wielu dotychczasowych rozwiązań, takich jak Państwowa Służba Geologiczna czy Rada Geologiczna. Uchwalenie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze przez sejm nastąpiło w lutym 1994 r.
Porównując proces legislacyjny nowelizowania Prawa Geologicznego i Górniczego w latach 1991 i 1993 trzeba stwierdzić wzrastający opór i niechęć do kreowania prawa proekologicznego. Jeżeli ten trend miałby się utrzymać, może doprowadzić do zatrzymania procesu nowelizacji prawa ekologicznego.
Równocześnie ze zwolnieniem tempa prac nad ustawami ekologicznymi sejm uchwalił pewne ustawy zawierające zapisy niezgodne z założeniami polityki ekologicznej państwa. Można tu wymienić ustawę samorządową oraz ustawę o prywatyzacji. Pod koniec roku wpłynął do sejmu projekt ustawy o zagospodarowaniu
ustawie wielu dotychczasowych rozwiązań, takich jak Państwowa Służba Geologiczna czy Rada Geologiczna. Uchwalenie ustawy &lt;hi&gt;Prawo Geologiczne i Górnicze&lt;/&gt; przez sejm nastąpiło w lutym 1994 r.<br>Porównując proces legislacyjny nowelizowania &lt;hi&gt;Prawa Geologicznego i Górniczego&lt;/&gt; w latach 1991 i 1993 trzeba stwierdzić wzrastający opór i niechęć do kreowania prawa proekologicznego. Jeżeli ten trend miałby się utrzymać, może doprowadzić do zatrzymania procesu nowelizacji prawa ekologicznego.<br>Równocześnie ze zwolnieniem tempa prac nad ustawami ekologicznymi sejm uchwalił pewne ustawy zawierające zapisy niezgodne z założeniami polityki ekologicznej państwa. Można tu wymienić ustawę samorządową oraz ustawę o prywatyzacji. Pod koniec roku wpłynął do sejmu projekt ustawy o zagospodarowaniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego