Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
jednak zupełnie inaczej, jeśli przedmiotem rozważań jest nie statyczny obraz zjawiska, ale jego trendy i dynamika. Warto się temu przyjrzeć.

SAMOBÓJSTWA W POLSCE W LATACH 1951-1995.

TRENDY I DYNAMIKA ZJAWISKA

Analiza samobójstw, ich rozmiarów i udziału w strukturze społecznej kraju narzuca konieczność wyjścia poza obraz statyczny w kierunku zbadania trendów zjawiska. Przechodzimy zatem do analizy samobójstw w ujęciu dynamicznym, posługując się pełną, źródłową statystyką zgonów samobójczych w okresie ostatniego czterdziestopięciolecia.

Jak już sygnalizowano, wyraźne tendencje rozwojowe występują w trzech aspektach:

1. Wzrost ilościowy zjawiska w całej populacji.
2. Szybszy wzrost liczby samobójstw wśród mieszkańców wsi.
3. Zmiany w strukturze demograficznej
jednak zupełnie inaczej, jeśli przedmiotem rozważań jest nie statyczny obraz zjawiska, ale jego trendy i dynamika. Warto się temu przyjrzeć.<br><br>&lt;tit&gt; SAMOBÓJSTWA W POLSCE W LATACH 1951-1995.&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt; TRENDY I DYNAMIKA ZJAWISKA&lt;/&gt;<br><br>Analiza samobójstw, ich rozmiarów i udziału w strukturze społecznej kraju narzuca konieczność wyjścia poza obraz statyczny w kierunku zbadania trendów zjawiska. Przechodzimy zatem do analizy samobójstw w ujęciu dynamicznym, posługując się pełną, źródłową statystyką zgonów samobójczych w okresie ostatniego czterdziestopięciolecia.<br><br>Jak już sygnalizowano, wyraźne tendencje rozwojowe występują w trzech aspektach: <br><br>1. Wzrost ilościowy zjawiska w całej populacji.<br>2. Szybszy wzrost liczby samobójstw wśród mieszkańców wsi.<br>3. Zmiany w strukturze demograficznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego