Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Problemy
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
przyczyni się do rentownej produkcji w każdej strefie gospodarczej, umożliwiając maksymalizację wytwarzanego dochodu narodowego oraz optymalizację zaspokajania potrzeb społeczeństwa.
Stanisław Leszczycki.

Artykuł powyższy w głównym zarysie nawiązuje do referatu, który Autor wygłosił na niedawnym posiedzeniu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Profesor Bolesław Malisz w swoim referacie omawiał "Układ pasmowo-węzłowy jako trzon koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju".
Różnorodne koncepcje, dotyczące przyszłości przestrzennego zagospodarowania Polski, są przedmiotem dyskusji na forum Zespołu Planów Perspektywicznych przy Komisji Planowania. Na naszych łamach będziemy jeszcze powracać do tego tematu (red.)


OBRABIARKI STREROWANE NUMERYCZNIE
Stanisłąw Jurewicz magister inżynier mechanik, Witold Frydrychewicz magister inżynier mechanik, Centralny Ośrodek Techniki Obrabiarek Sterowanych
przyczyni się do rentownej produkcji w każdej strefie gospodarczej, umożliwiając maksymalizację wytwarzanego dochodu narodowego oraz optymalizację zaspokajania potrzeb społeczeństwa.<br>&lt;au&gt;Stanisław Leszczycki.&lt;/au&gt;<br><br> Artykuł powyższy w głównym zarysie nawiązuje do referatu, który Autor wygłosił na niedawnym posiedzeniu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Profesor Bolesław Malisz w swoim referacie omawiał "Układ pasmowo-węzłowy jako trzon koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju".<br> Różnorodne koncepcje, dotyczące przyszłości przestrzennego zagospodarowania Polski, są przedmiotem dyskusji na forum Zespołu Planów Perspektywicznych przy Komisji Planowania. Na naszych łamach będziemy jeszcze powracać do tego tematu (red.)&lt;page nr=13&gt;&lt;/div&gt;<br><br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;OBRABIARKI STREROWANE NUMERYCZNIE&lt;/tit&gt;<br> &lt;intro&gt;Stanisłąw Jurewicz magister inżynier mechanik, Witold Frydrychewicz magister inżynier mechanik, Centralny Ośrodek Techniki Obrabiarek Sterowanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego