Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy farmaceutyczne
Rok: 2003
występujące w roślinach, mające własności pobudzania lub hamowania receptorów estrogenowych.
Modulator receptora estrogenowego - substancja, która odwracalnie łączy się z receptorami estrogenowymi zlokalizowanymi w rożnych tkankach i organach, działając na nie odpowiednio pobudzająco lub hamująco.
Osteoporoza - zanik kości objawiający się zmniejszeniem gęstości struktury kości, kości staja się łamliwe, dochodzi do zniekształceń trzonów kręgowych.
Progesteron - hormon ciążowy, wraz z estradiolem wywołuje krwawienie miesięczne, odpowiedzialny za rozrost błony śluzowej macicy.
Podwzgórze - część miedzymózgowia, gdzie m.in. znajdują się ośrodki regulujące stałość wewnętrznego środowiska fizykochemicznego organizmu.
Przysadka - cześć ośrodkowego układu nerwowego, gruczoł dokrewny sterujący czynnością innych gruczołów dokrewnych.
Receptor estrogenowy - białko specyficzne wiążące estrogen i
występujące w roślinach, mające własności pobudzania lub hamowania receptorów estrogenowych.<br>Modulator receptora estrogenowego - substancja, która odwracalnie łączy się z receptorami estrogenowymi zlokalizowanymi w rożnych tkankach i organach, działając na nie odpowiednio pobudzająco lub hamująco.<br>Osteoporoza - zanik kości objawiający się zmniejszeniem gęstości struktury kości, kości staja się łamliwe, dochodzi do zniekształceń trzonów kręgowych.<br>Progesteron - hormon ciążowy, wraz z estradiolem wywołuje krwawienie miesięczne, odpowiedzialny za rozrost błony śluzowej macicy.<br>Podwzgórze - część miedzymózgowia, gdzie m.in. znajdują się ośrodki regulujące stałość wewnętrznego środowiska fizykochemicznego organizmu.<br>Przysadka - cześć ośrodkowego układu nerwowego, gruczoł dokrewny sterujący czynnością innych gruczołów dokrewnych.<br>Receptor estrogenowy - białko specyficzne wiążące estrogen i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego