Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
na podstawie uchwał walnych zgromadzeń (np. członków spółdzielni, akcjonariuszy), umów spółek, odgórnie ustalonych przez centralne ogniwa zarządzające lub przyjętych wewnątrz przedsiębiorstwa. Podstawami ustalania tych kwot są najczęściej stawki procentowe, liczone w stosunku do sumy kosztów, obrotu w sprzedaży, kwoty wynagrodzeń pracowniczych, ustaleń kwotowych w umowach wielostronnych itp. Fundusze, o których tu mowa, występują najczęściej jako:
- fundusz postępu technicznego i ekonomicznego,
- rezerwa gwarancyjna jakości wyrobów, szkód górniczych itp.,
- rezerwa na pokrycie ryzyka handlowego,
- narzut na utrzymanie jednostki centralnie zarządzającej.
Koszty powstające z tytułu zarachowanych odpisów na tworzone fundusze i rezerwy nie są wyrazem efektywnego zużycia środków na własną działalność gospodarczą w tym
na podstawie uchwał walnych zgromadzeń (np. członków spółdzielni, akcjonariuszy), umów spółek, odgórnie ustalonych przez centralne ogniwa zarządzające lub przyjętych wewnątrz przedsiębiorstwa. Podstawami ustalania tych kwot są najczęściej stawki procentowe, liczone w stosunku do sumy kosztów, obrotu w sprzedaży, kwoty wynagrodzeń pracowniczych, ustaleń kwotowych w umowach wielostronnych itp. Fundusze, o których tu mowa, występują najczęściej jako:<br>- fundusz postępu technicznego i ekonomicznego,<br>- rezerwa gwarancyjna jakości wyrobów, szkód górniczych itp.,<br>- rezerwa na pokrycie ryzyka handlowego,<br>- narzut na utrzymanie jednostki centralnie zarządzającej.<br>Koszty powstające z tytułu zarachowanych odpisów na tworzone fundusze i rezerwy nie są wyrazem efektywnego zużycia środków na własną działalność gospodarczą w tym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego