Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
tu często poniżej minimalnych kosztów egzystencji.
Szybko rosnąca liczba proletariatu mogła dawać mu poczucie siły, rosnący ucisk budził chęć walki o ludzkie prawa. Lecz klasa robotnicza jako całość bardzo była jeszcze daleka od jednolitości, istniała też ogromna przepaść między świadomością dawnej kadry robotniczej w niewielu najważniejszych zakładach a brakiem świadomości tysiącznych rzesz, które ledwie w ostatnich latach trafiły do fabryki. Polski ruch robotniczy na wczesnym swoim etapie mógł poruszyć tylko elitę, czołówkę swojej klasy.

154. Początki ruchu robotniczego w zaborze pruskim i Galicji

Ruch robotniczy w zaborze pruskim i Galicji wyprzedził o kilka lat Królestwo, które następnie miało stać się główną
tu często poniżej minimalnych kosztów egzystencji.<br>Szybko rosnąca liczba proletariatu mogła dawać mu poczucie siły, rosnący ucisk budził chęć walki o ludzkie prawa. Lecz klasa robotnicza jako całość bardzo była jeszcze daleka od jednolitości, istniała też ogromna przepaść między świadomością dawnej kadry robotniczej w niewielu najważniejszych zakładach a brakiem świadomości tysiącznych rzesz, które ledwie w ostatnich latach trafiły do fabryki. Polski ruch robotniczy na wczesnym swoim etapie mógł poruszyć tylko elitę, czołówkę swojej klasy.<br><br>&lt;tit1&gt;154. Początki ruchu robotniczego w zaborze pruskim i Galicji&lt;/&gt;<br><br>Ruch robotniczy w zaborze pruskim i Galicji wyprzedził o kilka lat Królestwo, które następnie miało stać się główną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego