Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
za granicę w okresie 1. roku (tzw. polisa całoroczna).
kosztów odwołania - z przyczyn losowych - uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej, a także wcześniejszego z niej powrotu.
3) bagażu podróżnego przy wyjazdach zagranicznych.
4) assistanee.
§ 2
1. Przez pojęcie "ubezpieczony" rozumie się osobę, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.
2. Przez pojęcie "ubezpieczający" rozumie się osobę zawierającą umowę ubezpieczenia.
3. Przez pojęcie "uprawniony" rozumie się osobę upoważnioną do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego ustanowioną na piśmie przez ubezpieczonego. W przypadku niewyznaczenia osoby uprawnionej, Świadczenie przysługuje członkom rodziny wg. następującej kolejności małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym spadkobiercom ustawowym.
4. Przez pojęcie "nagłe zachorowanie" rozumie
za granicę w okresie 1. roku (tzw. polisa całoroczna).<br>kosztów odwołania - z przyczyn losowych - uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej, a także wcześniejszego z niej powrotu.<br>3) bagażu podróżnego przy wyjazdach zagranicznych.<br>4) assistanee.<br>§ 2<br>1. Przez pojęcie "ubezpieczony" rozumie się osobę, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.<br>2. Przez pojęcie "ubezpieczający" rozumie się osobę zawierającą umowę ubezpieczenia.<br>3. Przez pojęcie "uprawniony" rozumie się osobę upoważnioną do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego ustanowioną na piśmie przez ubezpieczonego. W przypadku niewyznaczenia osoby uprawnionej, Świadczenie przysługuje członkom rodziny wg. następującej kolejności małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym spadkobiercom ustawowym. <br>4. Przez pojęcie "nagłe zachorowanie" rozumie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego