Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Ekspress Wieczorny
Nr: 70
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
zamachowiec. Sprzątaczka ta w pokoju opuszczonym przez Richardsona znalazła fotografię prezydenta, na której twarz została przekreślona, oraz list, w którym Richardson informował nieznanego adresata, że musi dokończyć dzieła Hinckleya. Przy zatrzymanym znaleziono 2 rewolwery. Aresztowany nie wypierał się postawionych mu zarzutów; wręcz odwrotnie, -świadczył agentom FBI, że natychmiast po zwolnieniu uda się do Waszyngtonu i będzie próbował zrealizować zwój zamiar.

KOMUNIKAT CENTRALNEJ KOMISJI KONTROLI PARTYJNEJ
Centralna Komisja Kontroli Partyjnej opublikowała 8 bm. następujący komunikat:
Zgodnie z postanowieniem IX Plenum KC PZPR w Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej przeprowadzono rozmowę z tow. Stefanem Bratkowskim.
W wyniku rozmowy zwrócono tow. Stefanowi Bratkowskiemu uwagę na
zamachowiec. Sprzątaczka ta w pokoju opuszczonym przez Richardsona znalazła fotografię prezydenta, na której twarz została przekreślona, oraz list, w którym Richardson informował nieznanego adresata, że musi dokończyć dzieła Hinckleya. Przy zatrzymanym znaleziono 2 rewolwery. Aresztowany nie wypierał się postawionych mu zarzutów; wręcz odwrotnie, -świadczył agentom FBI, że natychmiast po zwolnieniu uda się do Waszyngtonu i będzie próbował zrealizować zwój zamiar.&lt;/&gt; <br><br>&lt;div type="news"&gt;&lt;tit&gt;KOMUNIKAT CENTRALNEJ KOMISJI KONTROLI PARTYJNEJ&lt;/&gt;<br>Centralna Komisja Kontroli Partyjnej opublikowała 8 bm. następujący komunikat:<br>&lt;q&gt;Zgodnie z postanowieniem IX Plenum KC PZPR w Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej przeprowadzono rozmowę z tow. Stefanem Bratkowskim. <br>W wyniku rozmowy zwrócono tow. Stefanowi Bratkowskiemu uwagę na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego