Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
1 i 2).
4. Poprawność wypłaty (tj. wydania pieniędzy przez przedsiębiorstwo świadczącemu usługę) jest kontrolowana obustronnie, tj. przez kasjera i pobierającego. Potwierdzają oni prawidłowe wyliczenie 43przekazywanej sumy pieniędzy, składając na dokumencie (rachunku lub asygnacie kasowej) swe podpisy. Podpisy te stwierdzają rzeczywiste przekazanie środków przedsiębiorstwa świadczącemu usługę, który swą należność udokumentował akceptowanym rachunkiem. Złożenie podpisów potwierdzających wydanie (przyjęcie) pieniędzy nadaje dokumentowi (rachunkowi) cechy dowodu przedstawianego w wypadku sporu.
5. W dalszym obiegu dokumentu właściwy pracownik (w tym wypadku pracownik dokonujący zapisu ewidencyjnego) stwierdza, że:
- dokument ma wszystkie cechy dowodu,
- cel wypłaty (w tym wypadku wyrównanie zobowiązania przedsiębiorstwa wobec świadczącego usługę) został
1 i 2).<br>4. Poprawność wypłaty (tj. wydania pieniędzy przez przedsiębiorstwo świadczącemu usługę) jest kontrolowana obustronnie, tj. przez kasjera i pobierającego. Potwierdzają oni prawidłowe wyliczenie 43<br><br><br><br>przekazywanej sumy pieniędzy, składając na dokumencie (rachunku lub asygnacie kasowej) swe podpisy. Podpisy te stwierdzają rzeczywiste przekazanie środków przedsiębiorstwa świadczącemu usługę, który swą należność udokumentował akceptowanym rachunkiem. Złożenie podpisów potwierdzających wydanie (przyjęcie) pieniędzy nadaje dokumentowi (rachunkowi) cechy dowodu przedstawianego w wypadku sporu.<br>5. W dalszym obiegu dokumentu właściwy pracownik (w tym wypadku pracownik dokonujący zapisu ewidencyjnego) stwierdza, że:<br>- dokument ma wszystkie cechy dowodu,<br>- cel wypłaty (w tym wypadku wyrównanie zobowiązania przedsiębiorstwa wobec świadczącego usługę) został
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego