Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
7.19a, b). Wyraźniejsze reakcje prędkości ruchu na wzrost ilości wód w podłożu zachodzą w drugiej części sezonu ablacji, gdy studnie lodowcowe są udrożnione. Dostarczają one szybko dużych ilości wód roztopowych do drenażu subglacjalnego (por. rozdz. 6.2 i 6.3).

Sezonowe zmiany prędkości lodowców umiarkowanych i politermalnych są dobrze udokumentowane. Zasadnicze znaczenie ma poślizg po podłożu związany z obfitością wód roztopowych w sezonie ablacji. R. Le B. Hooke i in. (1983) analizowali zmiany prędkości powierzchniowej Storglaciären w Szwecji (rys. 7.20). Prędkość pozioma, a także składowa pionowa ruchu ulegają przyspieszeniu podczas lata. Większe prędkości wyprzedzają prawdopodobne odspojenie lodowca od podłoża
7.19a, b). Wyraźniejsze reakcje prędkości ruchu na wzrost ilości wód w podłożu zachodzą w drugiej części sezonu ablacji, gdy studnie lodowcowe są udrożnione. Dostarczają one szybko dużych ilości wód roztopowych do drenażu subglacjalnego (por. rozdz. 6.2 i 6.3).<br><br> Sezonowe zmiany prędkości lodowców umiarkowanych i politermalnych są dobrze udokumentowane. Zasadnicze znaczenie ma poślizg po podłożu związany z obfitością wód roztopowych w sezonie ablacji. R. Le B. Hooke i in. (1983) analizowali zmiany prędkości powierzchniowej Storglaciären w Szwecji (rys. 7.20). Prędkość pozioma, a także składowa pionowa ruchu ulegają przyspieszeniu podczas lata. Większe prędkości wyprzedzają prawdopodobne odspojenie lodowca od podłoża
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego