Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.26
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
się zmiana ordynacji wyborczej
Weto strażników rewolucji

Rada Strażników Rewolucji Islamskiej zawetowała wczoraj dwie poprawki do ordynacji wyborczej, mające prowadzić do rozładowania kryzysu politycznego. Wcześniej przyjął je Madżlis - irański parlament.
Pierwsza z poprawek stanowiła, iż w wyborach mogą kandydować osoby zasiadające w Madżlisie, jeśli nie zostaną przedstawione świadczące przeciwko nim udokumentowane zarzuty. Druga zalecała Radzie Strażników Rewolucji Islamskiej zaaprobowanie wszystkich kandydatów, którzy uzyskali wcześniej poparcie na szczeblach lokalnych, a nie są oskarżani o nielojalność wobec islamu.
Decyzje Islamskiego Zgromadzenia Konsultatywnego (oficjalna nazwa parlamentu) muszą zyskać aprobatę Rady Strażników, która ma też prawo anulować wszelkie postanowienia parlamentu. Zdominowana przez konserwatywnych mułłów Rada
się zmiana ordynacji wyborczej&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Weto strażników rewolucji&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;&lt;name type="org"&gt;Rada Strażników Rewolucji Islamskiej&lt;/&gt; zawetowała wczoraj dwie poprawki do ordynacji wyborczej, mające prowadzić do rozładowania kryzysu politycznego. Wcześniej przyjął je &lt;name type="org"&gt;Madżlis&lt;/&gt; - irański parlament.&lt;/&gt;<br>Pierwsza z poprawek stanowiła, iż w wyborach mogą kandydować osoby zasiadające w &lt;name type="org"&gt;Madżlisie&lt;/&gt;, jeśli nie zostaną przedstawione świadczące przeciwko nim udokumentowane zarzuty. Druga zalecała &lt;name type="person"&gt;Radzie Strażników Rewolucji Islamskiej&lt;/&gt; zaaprobowanie wszystkich kandydatów, którzy uzyskali wcześniej poparcie na szczeblach lokalnych, a nie są oskarżani o nielojalność wobec islamu.<br>Decyzje &lt;name type="org"&gt;Islamskiego Zgromadzenia Konsultatywnego&lt;/&gt; (oficjalna nazwa parlamentu) muszą zyskać aprobatę &lt;name type="org"&gt;Rady Strażników&lt;/&gt;, która ma też prawo anulować wszelkie postanowienia parlamentu. Zdominowana przez konserwatywnych mułłów &lt;name type="org"&gt;Rada
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego