Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
powołanych za zgodą TUiR "WARTA" SA dla ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody.
3. Górną granicę odpowiedzialności TUiR "WARTA" SA z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi kwota odpowiadająca pięciokrotnej wartości sumy ubezpieczenia mieszkania.
§ 30
1. Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TUiR "WARTA" SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania udokumentowanego zgłoszenia szkody i roszczenia.
2. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od TUiR "WARTA" SA.
Roszczenie skierowane do ubezpieczającego (sprawcy) winno być bezzwłocznie przekazane TUiR "WARTA" SA. O przekazaniu roszczeń TUiR "WARTA" SA ubezpieczający winien powiadomić poszkodowanego pisemnie.
3. Roszczenia poszkodowanego
powołanych za zgodą TUiR "WARTA" SA dla ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody.<br>3. Górną granicę odpowiedzialności TUiR "WARTA" SA z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi kwota odpowiadająca pięciokrotnej wartości sumy ubezpieczenia mieszkania.<br>§ 30<br>1. Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TUiR "WARTA" SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania udokumentowanego zgłoszenia szkody i roszczenia.<br>2. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od TUiR "WARTA" SA.<br>Roszczenie skierowane do ubezpieczającego (sprawcy) winno być bezzwłocznie przekazane TUiR "WARTA" SA. O przekazaniu roszczeń TUiR "WARTA" SA ubezpieczający winien powiadomić poszkodowanego pisemnie.<br>3. Roszczenia poszkodowanego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego