Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
powietrznego,
2. zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego bagażu w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt. 1,
3. wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
4. nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu przed kradzieżą,
5. udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku,
6. zaginięcia w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, któremu został powierzony do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 37
1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) nie przekraczające równowartości 10 USD wg. kursu średniego obowiązującego w NBP w dniu ustalenia
powietrznego, <br>2. zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego bagażu w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt. 1,<br>3. wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,<br>4. nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu przed kradzieżą,<br>5. udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku,<br>6. zaginięcia w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, któremu został powierzony do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego.<br><br>OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI<br>§ 37 <br>1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:<br>1) nie przekraczające równowartości 10 USD wg. kursu średniego obowiązującego w NBP w dniu ustalenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego