Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
w jej rejonie. Może też pośrednio wpływać na działalność rzeźbotwórczą rzek w obszarach niezlodowaconych, modyfikując ich reżim hydrologiczny. Przejawy bezpośredniego oddziaływania lodowców na rzeźbę terenu przedstawiono w rozdziałach części 9. Zakres relacji pośrednich jest bardzo szeroki, a zależności są często bardzo skomplikowane. Wpływ obszarów zlodowaconych na klimat i jego fluktuacje udokumentowano w bardzo bogatej literaturze (np.: Schwarzbach, 1963; Meier, 1965; Tronow, 1966; Krenke, 1974, 1989; Budyko, 1977; Gribbin, 1980; Kuhn, 1981; Lockwood, 1984; Oerlemans, Van der Veen, 1984; Bradley, 1985 i wielu innych). Niektóre zagadnienia z tej problematyki poruszono w rozdziałach części 8 i 10.
Bardzo ważne są związki systemu lodowcowego
w jej rejonie. Może też pośrednio wpływać na działalność rzeźbotwórczą rzek w obszarach niezlodowaconych, modyfikując ich reżim hydrologiczny. Przejawy bezpośredniego oddziaływania lodowców na rzeźbę terenu przedstawiono w rozdziałach części 9. Zakres relacji pośrednich jest bardzo szeroki, a zależności są często bardzo skomplikowane. Wpływ obszarów zlodowaconych na klimat i jego fluktuacje udokumentowano w bardzo bogatej literaturze (np.: Schwarzbach, 1963; Meier, 1965; Tronow, 1966; Krenke, 1974, 1989; Budyko, 1977; Gribbin, 1980; Kuhn, 1981; Lockwood, 1984; Oerlemans, Van der Veen, 1984; Bradley, 1985 i wielu innych). Niektóre zagadnienia z tej problematyki poruszono w rozdziałach części 8 i 10.<br> Bardzo ważne są związki systemu lodowcowego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego