Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
wojskowego. Zmniejszono też wpływ sejmików na wojsko zaciężne (por. s.130-131).

Kryzys gospodarczy i społeczny. W początkach XVIII stulecia liczba mieszkańców państwa polsko-litewskiego spadła do ok. 6,5 mln. Zubożały wszystkie warstwy społeczne, głównie chłopi, mieszczanie, drobna i średnia szlachta. Zaprzestano uprawiania prawie połowy gruntów ornych, a wydajność upraw zmniejszyła się do poniżej 3 ziaren z 1 wysianego - w XVI w. uzyskiwano 5 ziaren. Nie można było także szybko odbudować miast, gdyż nie miał kto kupować wyrobów rzemieślniczych.
Stosunkowo najmniej dotkliwie odczuli kryzys gospodarczy właściciele wielkich dóbr - magnaci - ale i ich dochody zmniejszyły się znacznie.

Powszechny niedostatek ograniczał wpływy
wojskowego. Zmniejszono też wpływ sejmików na wojsko zaciężne (por. s.130-131).<br><br>Kryzys gospodarczy i społeczny. W początkach XVIII stulecia liczba mieszkańców państwa polsko-litewskiego spadła do ok. 6,5 mln. Zubożały wszystkie warstwy społeczne, głównie chłopi, mieszczanie, drobna i średnia szlachta. Zaprzestano uprawiania prawie połowy gruntów ornych, a wydajność upraw zmniejszyła się do poniżej 3 ziaren z 1 wysianego - w XVI w. uzyskiwano 5 ziaren. Nie można było także szybko odbudować miast, gdyż nie miał kto kupować wyrobów rzemieślniczych.<br>Stosunkowo najmniej dotkliwie odczuli kryzys gospodarczy właściciele wielkich dóbr - magnaci - ale i ich dochody zmniejszyły się znacznie.<br><br>Powszechny niedostatek ograniczał wpływy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego