Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
że udział gleb klasy V i VI dochodzi do 90 i więcej procent. Wyższe poziomy terasowe dolin rzecznych i równiny sandrowe cechuje infiltracyjny reżim wód gruntowych.
Część dna doliny Wisły (od Torunia do Solca Kuj. i od Bydgoszczy do Świecia) wyściełają mady, umożliwiające rozwinięcie kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego, a także uprawy warzyw i sadów. W dolinie Wisły podobnie jak w dolinie Noteci, przeważającą kategorią trwałych użytków zielonych jest kategoria 2z i 3z (a więc słaba i bardzo słaba).
Na podstawie warunków przyrodniczych można stwierdzić, że tereny położone w promieniu kilkunastu kilometrów od obydwu centrów aglomeracji mają bardzo niekorzystne warunki dla rozwoju
że udział gleb klasy V i VI dochodzi do 90 i więcej procent. Wyższe poziomy terasowe dolin rzecznych i równiny sandrowe cechuje infiltracyjny reżim wód gruntowych.<br>Część dna doliny Wisły (od Torunia do Solca Kuj. i od Bydgoszczy do Świecia) wyściełają mady, umożliwiające rozwinięcie kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego, a także uprawy warzyw i sadów. W dolinie Wisły podobnie jak w dolinie Noteci, przeważającą kategorią trwałych użytków zielonych jest kategoria 2z i 3z (a więc słaba i bardzo słaba).<br>Na podstawie warunków przyrodniczych można stwierdzić, że tereny położone w promieniu kilkunastu kilometrów od obydwu centrów aglomeracji mają bardzo niekorzystne warunki dla rozwoju
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego