Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
teraz tym zmiennym.

Zacznijmy od tych zmiennych, które charakteryzują osobę badaną, tworząc jej "psychologiczny portret" (por. rys. 4.1, bloki: B1, B2, B3). Są to:

(1) zmienne osobowościowe (takie jak: inteligencja, system wartości i przekonań, lokalizacja kontroli, poczucie własnej wartości, postrzeganie badacza jako podobnego do siebie, samoocena),

(2) zmienne charakteryzujące uprzednie doświadczenie badawcze osoby badanej, tzn. obraz powstały w rezultacie jej wcześniejszego kontaktowania się z badaczem w celach badawczych, a także jej wiedza potoczna, zdroworozsądkowa na ten temat,

(3) zmienne związane z wytworzonym przez osobę badaną "prywatnym" obrazem instytucji reprezentowanej przez badacza (uniwersytet, szpital psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego itp.).

Scharakteryzujmy teraz
teraz tym zmiennym.<br><br>Zacznijmy od tych zmiennych, które charakteryzują osobę badaną, tworząc jej "psychologiczny portret" (por. rys. 4.1, bloki: B1, B2, B3). Są to:<br><br>(1) zmienne osobowościowe (takie jak: inteligencja, system wartości i przekonań, lokalizacja kontroli, poczucie własnej wartości, postrzeganie badacza jako podobnego do siebie, samoocena),<br><br>(2) zmienne charakteryzujące uprzednie doświadczenie badawcze osoby badanej, tzn. obraz powstały w rezultacie jej wcześniejszego kontaktowania się z badaczem w celach badawczych, a także jej wiedza potoczna, zdroworozsądkowa na ten temat,<br><br>(3) zmienne związane z wytworzonym przez osobę badaną "prywatnym" obrazem instytucji reprezentowanej przez badacza (uniwersytet, szpital psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego itp.).<br><br>Scharakteryzujmy teraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego