Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
zmienionych parametrach, czyli chodowi o zmodyfikowanej długości kroku, wykroku i zakroku. Po postawieniu, końce dwu nóg znajdą się we względnej odległości typowej dla chodu. Na rysunku 4.15c pokazano stan po takim przeniesieniu nogi 4, że położenie względne nóg 1 i 4 jest prawidłowe. Kołem o obrzeżu kropkowanym pogrubionym zaznaczono uprzednie położenie końca tej nogi (położenie
z rys. 4.15b). Teraz należy umiejscowić końce pozostałych dwu nóg względem tych dwu poprzednich. Wybierana jest kolejna noga, która będzie postawiona w takim miejscu, aby jej położenie względem nóg 1 i 4 było właściwe. Przed podniesieniem tej nogi, może być potrzebne przesunięcie korpusu, takie
zmienionych parametrach, czyli chodowi o zmodyfikowanej długości kroku, wykroku i zakroku. Po postawieniu, końce dwu nóg znajdą się we względnej odległości typowej dla chodu. Na rysunku 4.15c pokazano stan po takim przeniesieniu nogi 4, że położenie względne nóg 1 i 4 jest prawidłowe. Kołem o obrzeżu kropkowanym pogrubionym zaznaczono uprzednie położenie końca tej nogi (położenie <br>z rys. 4.15b). Teraz należy umiejscowić końce pozostałych dwu nóg względem tych dwu poprzednich. Wybierana jest kolejna noga, która będzie postawiona w takim miejscu, aby jej położenie względem nóg 1 i 4 było właściwe. Przed podniesieniem tej nogi, może być potrzebne przesunięcie korpusu, takie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego