Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dzieje Najnowsze
Nr: 1-2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
w wymienionych krajach obowiązku przedkładania wszelkich materiałów i sprawozdań nadsyłanych go Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w dwóch egzemplarzach. Tylko informacje nadsyłane na żądanie referatu kierowniczego mogły być sporządzone w jednym egzemplarzu. Wynika z tego, że upoważniono nowo powstałe referaty do żądania sprawozdań i wyjaśnień z terytoriów okupowanych. Poza tym bez uprzedniego uzgodnienia z referatem krajowym referaty fachowe nie mogły przedstawiać kierownictwu RSHA sprawozdań ani zarządzeń o podstawowym znaczeniu. Nie mogły również, bez uzyskania zgody właściwego referatu krajowego, wydawać zarządzeń o podstawowym znaczeniu i dyrektyw działania podległemu aparatowi na podległych terytoriach okupowanych. Do decyzji referatów krajowych zastrzeżone było także postępowanie w ważniejszych
w wymienionych krajach obowiązku przedkładania wszelkich materiałów i sprawozdań nadsyłanych go Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w dwóch egzemplarzach. Tylko informacje nadsyłane na żądanie referatu kierowniczego mogły być sporządzone w jednym egzemplarzu. Wynika z tego, że upoważniono nowo powstałe referaty do żądania sprawozdań i wyjaśnień z terytoriów okupowanych. Poza tym bez uprzedniego uzgodnienia z referatem krajowym referaty fachowe nie mogły przedstawiać kierownictwu RSHA sprawozdań ani zarządzeń o podstawowym znaczeniu. Nie mogły również, bez uzyskania zgody właściwego referatu krajowego, wydawać zarządzeń o podstawowym znaczeniu i dyrektyw działania podległemu aparatowi na podległych terytoriach okupowanych. Do decyzji referatów krajowych zastrzeżone było także postępowanie w ważniejszych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego