Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
kto jest zatrudniony w warunkach szkodliwych dla zdrowia, korzysta ze skróconego czasu pracy, a tylko ten, którego do skróconego czasu pracy uprawniają odpowiednie przepisy.
2. Ustanie okoliczności szkodliwych dla zdrowia powoduje, że pracownik, który pracował w skróconym czasie pracy, obowiązany jest świadczyć pracę w normalnym wymiarze czasu pracy bez potrzeby uprzedniego wypowiadania mu przez zakład pracy, jego dotychczasowych warunków pracy..
Wyrok Sądu Najwyższego z 26. VII. 1979, nr I PRN 67/79
Z uzasadnienia
"Wnioskodawca, zatrudniony w dziale głównego technologa zakładu produkcji wyrobów gumowych w pozwanych zakładach, złożył wniosek do Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy twierdząc
kto jest zatrudniony w warunkach szkodliwych dla zdrowia, korzysta ze skróconego czasu pracy, a tylko ten, którego do skróconego czasu pracy uprawniają odpowiednie przepisy. <br> 2. Ustanie okoliczności szkodliwych dla zdrowia powoduje, że pracownik, który pracował w skróconym czasie pracy, obowiązany jest świadczyć pracę w normalnym wymiarze czasu pracy bez potrzeby uprzedniego wypowiadania mu przez zakład pracy, jego dotychczasowych warunków pracy.&lt;/hi&gt;. &lt;page nr=46&gt;<br> &lt;tit1&gt;Wyrok Sądu Najwyższego z 26. VII. 1979, nr I PRN 67/79&lt;/tit1&gt;<br>Z uzasadnienia<br> "Wnioskodawca, zatrudniony w dziale głównego technologa zakładu produkcji wyrobów gumowych w pozwanych zakładach, złożył wniosek do Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy twierdząc
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego