Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Wykroczeń
Rok powstania: 1971
i po uboju albo bez uzyskania zezwolenia na ubój, jeżeli takie badanie lub zezwolenie jest wymagane, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego urzędowego badania po uboju.
§ 3. Kto wprowadza do uboju mięso:
1) bez uprzedniego urzędowego zbadania po uboju i oznakowania albo bez poddania go dodatkowemu badaniu, gdy ono jest wymagane; 2) warunkowo zdatne - bez poddania go odpowiednim zabiegom unieszkodliwiającym; 3) mniej wartościowe - w miejscach nie przeznaczonych do sprzedaży takiego mięsa, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1-3
i po uboju albo bez uzyskania zezwolenia na ubój, jeżeli takie badanie lub zezwolenie jest wymagane, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.<br>§ 2. Tej samej karze podlega, kto usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego urzędowego badania po uboju.<br>§ 3. Kto wprowadza do uboju mięso:<br>1) bez uprzedniego urzędowego zbadania po uboju i oznakowania albo bez poddania go dodatkowemu badaniu, gdy ono jest wymagane; 2) warunkowo zdatne - bez poddania go odpowiednim zabiegom unieszkodliwiającym; 3) mniej wartościowe - w miejscach nie przeznaczonych do sprzedaży takiego mięsa, podlega karze aresztu albo grzywny.<br>§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1-3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego