Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
urobku w postaci oddzielnych elementów. W zależności od konfiguracji i stanu urobiska można wyróżnić kilka sposobów penetracji [26]. Najbardziej charakterystyczne spośród nich są przedstawione na rys. 2.4. Zalicza się do nich: penetracja u stóp hałdy lub ściany złoża, która rozpoczyna się od wbicia ostrza łyżki w szczeliny występujące między urabianym złożem i jego podłożem, następnie złoże jest penetrowane ruchem schodkowym, zgodnie z przebiegiem szczelin i pęknięć, penetracja na stoku hałdy, która rozpoczyna się przy lokalnym występie złoża, następnie po wbiciu ostrza łyżki w szczeliny występujące pod wspomnianym występem, jest ono kierowane wydłuż linii najmniejszej spoistości złoża, wyrywanie kamieni z urobiska
urobku w postaci oddzielnych elementów. W zależności od konfiguracji i stanu urobiska można wyróżnić kilka sposobów penetracji [26]. Najbardziej charakterystyczne spośród nich są przedstawione na rys. 2.4. Zalicza się do nich: penetracja u stóp hałdy lub ściany złoża, która rozpoczyna się od wbicia ostrza łyżki w szczeliny występujące między urabianym złożem i jego podłożem, następnie złoże jest penetrowane ruchem schodkowym, zgodnie z przebiegiem szczelin i pęknięć, penetracja na stoku hałdy, która rozpoczyna się przy lokalnym występie złoża, następnie po wbiciu ostrza łyżki w szczeliny występujące pod wspomnianym występem, jest ono kierowane wydłuż linii najmniejszej spoistości złoża, wyrywanie kamieni z urobiska
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego