Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
W miarę upływu czasu dana masa powietrza powoli traci w tym procesie swe pierwotne cechy fizyczne nabyte w obszarze źródłowym. Postępujący proces transformacji masy powietrza określa się jako starzenie się danej masy powietrza. Proces ten kończy się z chwilą, gdy przebywająca przez dłuższy czas nad nowym rodzajem powierzchni masa powietrza utraci pierwotne cechy i nabierze innych cech od nowego rodzaju podłoża.
Przewaga nad danym obszarem mas powietrza o specyficznych cechach fizycznych decyduje o charakterystycznych dla tego obszaru stanach pogody, a w rezultacie kształtuje cechy klimatu.

9.1.1. Klasyfikacja termiczna mas powietrza

Występujące na kuli ziemskiej masy powietrza są zazwyczaj klasyfikowane
W miarę upływu czasu dana masa powietrza powoli traci w tym procesie swe pierwotne cechy fizyczne nabyte w obszarze źródłowym. Postępujący proces transformacji masy powietrza określa się jako starzenie się danej masy powietrza. Proces ten kończy się z chwilą, gdy przebywająca przez dłuższy czas nad nowym rodzajem powierzchni masa powietrza utraci pierwotne cechy i nabierze innych cech od nowego rodzaju podłoża.<br> Przewaga nad danym obszarem mas powietrza o specyficznych cechach fizycznych decyduje o charakterystycznych dla tego obszaru stanach pogody, a w rezultacie kształtuje cechy klimatu. <br><br>&lt;tit&gt;9.1.1. Klasyfikacja termiczna mas powietrza&lt;/&gt;<br><br> Występujące na kuli ziemskiej masy powietrza są zazwyczaj klasyfikowane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego