Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: ulotki polityczne
Rok: 2000
rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących problematyki ubezpieczeń społecznych.
Będąc z woli Szanownych Państwa również Radnym Rady Warszawy, kieruję Stołeczną Komisją Ochrony Środowiska (zgodnie z deklaracją wyborczą nie pobieram diety radnego).
Komisja sprawuje szczególnie nadzór nad:
ˇ ochroną parków oraz zieleni miejskiej
ˇ budową oczyszczalni ścieków i rozbudową kanalizacji
ˇ gospodarką odpadami komunalnymi i ich utylizacją.
Jestem członkiem Klubu Poselskiego SLD. Mieszkam w Warszawie na Pradze, gdzie od 1990 r. po raz trzeci zostałem wybrany radnym.

Dr inż. Bogumił Borowski

Wydruk danych osobowych z PRZEWODNIKA, Wydawnictwo Sejmowe 1999 r.
Wykształcenie: wyższe; 1967 - ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
1973 - studia na
rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących problematyki ubezpieczeń społecznych.&lt;/&gt;<br>Będąc z woli Szanownych Państwa również Radnym Rady Warszawy, kieruję Stołeczną Komisją Ochrony Środowiska (zgodnie z deklaracją wyborczą nie pobieram diety radnego).<br>Komisja sprawuje szczególnie nadzór nad: <br>&lt;hi&gt;ˇ ochroną parków oraz zieleni miejskiej<br>ˇ budową oczyszczalni ścieków i rozbudową kanalizacji<br>ˇ gospodarką odpadami komunalnymi i ich utylizacją.&lt;/&gt;<br>Jestem członkiem Klubu Poselskiego SLD. Mieszkam w Warszawie na Pradze, gdzie od 1990 r. po raz trzeci zostałem wybrany radnym.<br>&lt;gap&gt;<br>Dr inż. Bogumił Borowski<br><br>Wydruk danych osobowych z PRZEWODNIKA, Wydawnictwo Sejmowe 1999 r.<br>Wykształcenie: wyższe; 1967 - ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;<br>1973 - studia na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego