Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
użytkownikowi dwa zasadnicze problemy. Pierwszy z nich, to jak przeprowadzić fazę likwidacji, a drugi - czym zastąpić zużyty wyrób, aby kontynuować proces zaspokajania danej potrzeby, jeśli ma ona charakter ciągły. Typowe operacje wykonywane w fazie likwidacji, to:
- przygotowanie egzemplarza wyrobu do likwidacji,
- demontaż i selekcja tworzywa na odpady oraz surowce wtórne,
- utylizacja odpadów,
- wprowadzenie surowców wtórnych do obiegu recyrkulacyjnego,
- neutralizacja skutków ubocznych faz eksploatacji i likwidacji.
Współcześnie występuje tendencja nadawania coraz wyższej rangi problemom fazy likwidacji. Wynika ona głównie z potrzeby oszczędności ograniczonych zasobów oraz ochrony środowiska naturalnego. Nakłada to na producenta obowiązek uwzględnienia uwarunkowań i spełnienia wymagań fazy likwidacji, w jego
użytkownikowi dwa zasadnicze problemy. Pierwszy z nich, to jak przeprowadzić fazę likwidacji, a drugi - czym zastąpić zużyty wyrób, aby kontynuować proces zaspokajania danej potrzeby, jeśli ma ona charakter ciągły. Typowe operacje wykonywane w fazie likwidacji, to:<br>- przygotowanie egzemplarza wyrobu do likwidacji,<br>- demontaż i selekcja tworzywa na odpady oraz surowce wtórne,<br>- utylizacja odpadów,<br>- wprowadzenie surowców wtórnych do obiegu recyrkulacyjnego,<br>- neutralizacja skutków ubocznych faz eksploatacji i likwidacji.<br>Współcześnie występuje tendencja nadawania coraz wyższej rangi problemom fazy likwidacji. Wynika ona głównie z potrzeby oszczędności ograniczonych zasobów oraz ochrony środowiska naturalnego. Nakłada to na producenta obowiązek uwzględnienia uwarunkowań i spełnienia wymagań fazy likwidacji, w jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego