Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
ale do jego wymiaru, że więc wymiar urlopu a nie - prawa do urlopu, uwarunkowany jest podjęciem przez pracownika nowego zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy: od daty ustania choroby lub inwalidztwa albo odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, jeśli pracownik nie mógł wskutek nich podjąć zatrudnienia, a przyczyny te powstały jeszcze w czasie trwania stosunku pracy, oraz w tymże terminie od daty wygaśnięcia stosunku pracy wskutek tymczasowego aresztowania pracownika, jeśli postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zapadł prawomocny wyrok uniewinniający.
Stanowisko ustawodawcy wyrażone w delegacji w art. 173 § 1 pkt. 2 k. p. dla Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do określenia przypadków
ale do jego wymiaru, że więc wymiar urlopu a nie - prawa do urlopu, uwarunkowany jest podjęciem przez pracownika nowego zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy: od daty ustania choroby lub inwalidztwa albo odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, jeśli pracownik nie mógł wskutek nich podjąć zatrudnienia, a przyczyny te powstały jeszcze w czasie trwania stosunku pracy, oraz w tymże terminie od daty wygaśnięcia stosunku pracy wskutek tymczasowego aresztowania pracownika, jeśli postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zapadł prawomocny wyrok uniewinniający. <br> Stanowisko ustawodawcy wyrażone w delegacji w art. 173 § 1 pkt. 2 k. p. dla Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do określenia przypadków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego