Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
wyodrębnione i "nietypowe" terytoria),

(b-2.3):

osób w jakiś sposób uzależnionych od badacza (np. studentów zdających egzamin u profesora prowadzącego nieprzyjemne badania nad stresem);

(b-3):

prowadzenie badań w warunkach nie odpowiadających warunkom, na które będą uogólniane wyniki badania (kontekst warunków);

(b-4):

oddziaływanie na osoby badane z próby, w czasie trwania badania, zdarzeń "zewnętrznych" wobec sytuacji badawczej (kontekst historyczny), które nie wystąpią lub wystąpią z inną intensywnością wtedy, gdy badacz będzie odnosił wyniki otrzymane na podstawie badania próby do osób z całej populacji;

(b-5):

wchodzenie osób badanych w interakcje z badaczem (kontekst psychologiczny), co związane jest z oddziaływaniem na
wyodrębnione i "nietypowe" terytoria),<br><br> (b-2.3):<br><br> osób w jakiś sposób uzależnionych od badacza (np. studentów zdających egzamin u profesora prowadzącego nieprzyjemne badania nad stresem);<br><br> (b-3):<br><br> prowadzenie badań w warunkach nie odpowiadających warunkom, na które będą uogólniane wyniki badania (kontekst warunków);<br><br> (b-4):<br><br> oddziaływanie na osoby badane z próby, w czasie trwania badania, zdarzeń "zewnętrznych" wobec sytuacji badawczej (kontekst historyczny), które nie wystąpią lub wystąpią z inną intensywnością wtedy, gdy badacz będzie odnosił wyniki otrzymane na podstawie badania próby do osób z całej populacji;<br><br> (b-5):<br><br> wchodzenie osób badanych w interakcje z badaczem (kontekst psychologiczny), co związane jest z oddziaływaniem na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego