Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
popularna dopiero w XII wieku.
Pierwszym mistrzem szkoły rinzai, który użył dialektyki 'pięciu rang', był
Shanzhao (947-1024). Hakuin włączył 'pięć rang', które powstały w szkole
soto , do systemu koanów szkoły rinzai, uważając je za "główną zasadę
buddyzmu i najważniejszą drogę praktyki". Hakuin, który zetknął się
z koanami 'pięciu rang' w czasie pobytu u Dokyo Etana, przyznawał, że
spotkał się z krytyką ze strony innych przedstawicieli szkoły rinzai, iż
przejmuje formy praktyki szkoły soto. Hakuin twierdził, że ostatecznie
pojął sens tych koanów w roku 1748 (po trzydziestu latach ich zgłębiania).
W średniowiecznej Japonii w szkole soto najważniejszą formą praktyki nie
była medytacja
popularna dopiero w XII wieku. <br>Pierwszym mistrzem szkoły rinzai, który użył dialektyki 'pięciu rang', był <br>Shanzhao (947-1024). Hakuin włączył 'pięć rang', które powstały w szkole <br>soto , do systemu koanów szkoły rinzai, uważając je za "główną zasadę <br>buddyzmu i najważniejszą drogę praktyki". Hakuin, który zetknął się <br>z koanami 'pięciu rang' w czasie pobytu u Dokyo Etana, przyznawał, że <br>spotkał się z krytyką ze strony innych przedstawicieli szkoły rinzai, iż <br>przejmuje formy praktyki szkoły soto. Hakuin twierdził, że ostatecznie <br>pojął sens tych koanów w roku 1748 (po trzydziestu latach ich zgłębiania). <br>W średniowiecznej Japonii w szkole soto najważniejszą formą praktyki nie <br>była medytacja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego