Typ tekstu: Książka
Autor: red. Kowalczyk Jerzy
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski
Rok: 1995
północnymi, na rozkaz gauleiterów, zrealizowano gigantyczne wysiedlenia ludności, uprzedzające ofensywę wojsk radzieckich. W wielu miejscach usunięto prawie wszystkich cywilów, głównie z małych a nawet średnich miast. W rezultacie, gdy w 1945 r., w ślad za jednostkami frontowymi, polska administracja obejmowała we władanie "ziemie odzyskane", dziesiątki tysięcy zabytkowych budowli znajdowały się w dobrym lub poprawnym stanie technicznym, lecz były pozbawione właścicieli i użytkowników. Niejednokrotnie stały się one miejscem "odzysku" materiałów i elementów budowlanych, poszukiwanych w całym kraju, niezbędnych wszędzie tam, gdzie podjęto remonty i odbudowy. Powstały nawet, pracujące do późnych lat 50., specjalistyczne przedsiębiorstwa rozbiórkowe. Proces zasiedlania, jak to wówczas nazywano "zagospodarowywania Ziem
północnymi, na rozkaz <foreign lang="ger">gauleiterów</>, zrealizowano gigantyczne wysiedlenia ludności, uprzedzające ofensywę wojsk radzieckich. W wielu miejscach usunięto prawie wszystkich cywilów, głównie z małych a nawet średnich miast. W rezultacie, gdy w 1945 r., w ślad za jednostkami frontowymi, polska administracja obejmowała we władanie "ziemie odzyskane", dziesiątki tysięcy zabytkowych budowli znajdowały się w dobrym lub poprawnym stanie technicznym, lecz były pozbawione właścicieli i użytkowników. Niejednokrotnie stały się one miejscem "odzysku" materiałów i elementów budowlanych, poszukiwanych w całym kraju, niezbędnych wszędzie tam, gdzie podjęto remonty i odbudowy. Powstały nawet, pracujące do późnych lat 50., specjalistyczne przedsiębiorstwa rozbiórkowe. Proces zasiedlania, jak to wówczas nazywano "<q>zagospodarowywania Ziem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego