Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
umownego. W przypadku wcześniejszego podjęcia wkładu lub jego części z rachunku 3 lub 6-miesięcznego, odsetki w ogóle nie są naliczane.
Przy wcześniejszym podjęciu wkładu lub jego części z rachunku 12-miesięcznego oprocentowanie wynosi -1 %.
Wcześniejsze podejmowanie wkładów terminowych zmusza bank do utrzymywania odpowiednio wyższych rezerw kasowych, nie dających korzyści w formie odsetek. Dlatego też w przypadku zerwania umowy o wkład terminowy PKO zmuszona jest do obniżenia wysokości oprocentowania.

Podstawa wypłaty odsetek od wkładów terminowych są bowiem odsetki od udzielonych w oparciu o te wkłady kredytów i lokat terminowych.

Zmiana waluty rachunku
Dysponent rachunku walutowego "A" może podjąć pieniądze w innej walucie
umownego. W przypadku wcześniejszego podjęcia wkładu lub jego części z rachunku 3 lub 6-miesięcznego, odsetki w ogóle nie są naliczane.<br>Przy wcześniejszym podjęciu wkładu lub jego części z rachunku 12-miesięcznego oprocentowanie wynosi -1 %.<br>Wcześniejsze podejmowanie wkładów terminowych zmusza bank do utrzymywania odpowiednio wyższych rezerw kasowych, nie dających korzyści w formie odsetek. Dlatego też w przypadku zerwania umowy o wkład terminowy PKO zmuszona jest do obniżenia wysokości oprocentowania.<br><br>Podstawa wypłaty odsetek od wkładów terminowych są bowiem odsetki od udzielonych w oparciu o te wkłady kredytów i lokat terminowych.<br><br>&lt;tit&gt;Zmiana waluty rachunku&lt;/&gt;<br>Dysponent rachunku walutowego "A" może podjąć pieniądze w innej walucie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego