Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
jak to poprzednio zostało podniesione, stanowi metodę zarządzania, które na każdym etapie rozwoju gospodarczego, stawia przed sobą obok zadań ogólnych również i określone zadania szczegółowe. Takim zadaniem obecnie jest zespół działań skierowanych na podniesienie poziomu gospodarowania przy pomocy środków techniczno-organizacyjnych, nazwany rekonstrukcją organizacyjno-techniczną. Wobec tego analiza winna wykazać w jakiej mierze działalność koordynacyjna zjednoczeń wiodących przyczynia się do realizacji tego zadania, jak w tym świetle przedstawiają się osiągnięcia branż.
Z obfitej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania zasad i form organizacyjnych koordynacji branżowej i terenowej, wynikających z uchwały nr 195, można wyciągnąć wiele pozytywnych momentów, odnoszących się w szczególności do szerokiego zakresu pracy organizacyjnej
jak to poprzednio zostało podniesione, stanowi metodę zarządzania, które na każdym etapie rozwoju gospodarczego, stawia przed sobą obok zadań ogólnych również i określone zadania szczegółowe. Takim zadaniem obecnie jest zespół działań skierowanych na podniesienie poziomu gospodarowania przy pomocy środków techniczno-organizacyjnych, nazwany rekonstrukcją organizacyjno-techniczną. Wobec tego analiza winna wykazać w jakiej mierze działalność koordynacyjna zjednoczeń wiodących przyczynia się do realizacji tego zadania, jak w tym świetle przedstawiają się osiągnięcia branż.<br>Z obfitej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania zasad i form organizacyjnych koordynacji branżowej i terenowej, wynikających z uchwały nr 195, można wyciągnąć wiele pozytywnych momentów, odnoszących się w szczególności do szerokiego zakresu pracy organizacyjnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego