Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
pochodzące z połowy lat siedemdziesiątych) informacje z badań empirycznych obejmujące kilkutysięczne populacje chłopców i dziewcząt. Dane zebrano za pomocą kompleksowego, wieloźródłowego zespołu wskaźników o dzieciach z rodzin dysfunkcjonalnych oraz na podstawie wylosowanej próby badawczej reprezentatywnej dla wszystkich uczniów. Są to zatem badania dwóch różniących się zbiorowości: powstaje kwestia czy i w jakiej mierze są one porównywalne. Wydaje się, że analiza taka jest możliwa i uprawniona, gdy się traktuje zbiorowość "normalnej" młodzieży szkolnej jako, w przybliżeniu, kontrolną dla zbiorowości uczniów i uczennic z rodzin dysfunkcjonalnych. Oczywiście, możliwe jest tylko porównanie najogólniejsze: struktury, nasilenia i tendencji samobójczych przejawianych w obydwu badanych zbiorowościach.

Jednym z istotniejszych
pochodzące z połowy lat siedemdziesiątych) informacje z badań empirycznych obejmujące kilkutysięczne populacje chłopców i dziewcząt. Dane zebrano za pomocą kompleksowego, wieloźródłowego zespołu wskaźników o dzieciach z rodzin dysfunkcjonalnych oraz na podstawie wylosowanej próby badawczej reprezentatywnej dla wszystkich uczniów. Są to zatem badania dwóch różniących się zbiorowości: powstaje kwestia czy i w jakiej mierze są one porównywalne. Wydaje się, że analiza taka jest możliwa i uprawniona, gdy się traktuje zbiorowość "normalnej" młodzieży szkolnej jako, w przybliżeniu, kontrolną dla zbiorowości uczniów i uczennic z rodzin dysfunkcjonalnych. Oczywiście, możliwe jest tylko porównanie najogólniejsze: struktury, nasilenia i tendencji samobójczych przejawianych w obydwu badanych zbiorowościach.<br><br>Jednym z istotniejszych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego