Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: ulotka polityczna
Rok: 2000
mogą zastąpić nam trudny proces restrukturyzacji przemysłu i zwiększania jego konkurencyjności na innych rynkach?
- Polska gospodarka, po kilkuletnim okresie ciągłego wzrostu gospodarczego oraz stosunkowo niewielkim regresie (będącym efektem kryzysu rosyjskiego), traktowana jest w świecie jako gospodarka stabilna i oparta na solidnych podstawach. W świetle powyższego, gwałtowny spadek kursu złotego, obserwowany w ostatnim czasie pomimo niewątpliwych korzyści dla eksporterów - może zaważyć na zaufaniu, jakie dotychczas udawało nam się wypracować u zachodnich inwestorów. Stąd też długoterminowe negatywne skutki tej aprecjacji złotego będą dla nas dotkliwsze, niż chwilowe dziś przecież tylko korzyści. Kapitał inwestycyjny, a taki tylko ma rzeczywisty wpływ na poprawę konkurencyjności naszego przemysłu na
mogą zastąpić nam trudny proces restrukturyzacji przemysłu i zwiększania jego konkurencyjności na innych rynkach?&lt;/&gt; <br>- Polska gospodarka, po kilkuletnim okresie ciągłego wzrostu gospodarczego oraz stosunkowo niewielkim regresie (będącym efektem kryzysu rosyjskiego), traktowana jest w świecie jako gospodarka stabilna i oparta na solidnych podstawach. W świetle powyższego, gwałtowny spadek kursu złotego, obserwowany w ostatnim czasie pomimo niewątpliwych korzyści dla eksporterów - może zaważyć na zaufaniu, jakie dotychczas udawało nam się wypracować u zachodnich inwestorów. Stąd też długoterminowe negatywne skutki tej aprecjacji złotego będą dla nas dotkliwsze, niż chwilowe dziś przecież tylko korzyści. Kapitał inwestycyjny, a taki tylko ma rzeczywisty wpływ na poprawę konkurencyjności naszego przemysłu na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego