Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
finansową, pobierając za wykonywane czynności wynagrodzenie prowizyjne, które stanowi zasadniczą część jej przychodów i które może być wykorzystywane na pokrycie kosztów działalności agencji, w tym kosztów prywatyzacji. Prowizja ta wynosi obecnie 4.
Organami Agencji jest prezes oraz rada nadzorcza. Prezes powoływany jest przez premiera na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Gospodarki. Rada nadzorcza Agencji składa się z przewodniczącego i ośmiu członków, wśród których jest dwóch przedstawicieli Ministra Finansów oraz dwóch przedstawicieli Ministra Gospodarki. Agencja może posiadać także oddziały terenowe.

4.2.Delegatury terenowe ministerstwa

Ważnym momentem w sprawowaniu przez państwo nadzoru nad procesami prywatyzacji było utworzenie w 1991r
finansową, pobierając za wykonywane czynności wynagrodzenie prowizyjne, które stanowi zasadniczą część jej przychodów i które może być wykorzystywane na pokrycie kosztów działalności agencji, w tym kosztów prywatyzacji. Prowizja ta wynosi obecnie 4&lt;symbol desc="per cent"&gt;.<br>Organami Agencji jest prezes oraz rada nadzorcza. Prezes powoływany jest przez premiera na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Gospodarki. Rada nadzorcza Agencji składa się z przewodniczącego i ośmiu członków, wśród których jest dwóch przedstawicieli Ministra Finansów oraz dwóch przedstawicieli Ministra Gospodarki. Agencja może posiadać także oddziały terenowe.<br><br>&lt;tit&gt;4.2.Delegatury terenowe ministerstwa&lt;/&gt;<br><br>Ważnym momentem w sprawowaniu przez państwo nadzoru nad procesami prywatyzacji było utworzenie w 1991r
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego