Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
prywatne. Zwolnione były jedynie od podatku majątkowego oraz od opłat związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa. W praktyce, w szczególnych przypadkach, przedsiębiorstwa te korzystały także z innych ulg i zwolnień, udzielanych im stosunkowo często przez władze państwowe.
Bilans, rachunek strat i zysków oraz podział czystego zysku podlegały zatwierdzeniu przez właściwego ministra branżowego w porozumieniu z ministrem skarbu. Z osiągniętego zysku przedsiębiorstwa mogły powiększać swój kapitał zakładowy oraz tworzyć kapitał rezerwowy lub inne fundusze przewidziane w statucie. W celu prawidłowej gospodarki środkami trwałymi na przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek tworzenia funduszu amortyzacyjnego. Z czystego zysku bilansowego, pozostającego po dokonaniu obowiązkowych odpisów przewidzianych statutem, przedsiębiorstwo powinno było
prywatne. Zwolnione były jedynie od podatku majątkowego oraz od opłat związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa. W praktyce, w szczególnych przypadkach, przedsiębiorstwa te korzystały także z innych ulg i zwolnień, udzielanych im stosunkowo często przez władze państwowe.<br>Bilans, rachunek strat i zysków oraz podział czystego zysku podlegały zatwierdzeniu przez właściwego ministra branżowego w porozumieniu z ministrem skarbu. Z osiągniętego zysku przedsiębiorstwa mogły powiększać swój kapitał zakładowy oraz tworzyć kapitał rezerwowy lub inne fundusze przewidziane w statucie. W celu prawidłowej gospodarki środkami trwałymi na przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek tworzenia funduszu amortyzacyjnego. Z czystego zysku bilansowego, pozostającego po dokonaniu obowiązkowych odpisów przewidzianych statutem, przedsiębiorstwo powinno było
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego